Тэг: Велика Палата

Позиція Великої Палати ВС: Тарифи з обслуговування кредитних карт «Універсальна», Умови та правила надання банківських послуг в АТ КБ Приватбанк не можуть бути частиною кредитного договору, якщо вони не визнаються боржником та не містять його підпису.

03 липня 2019 року Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку Верховного Суду України у постанові №6-144цс14 від 24.09.2014р. та дійшла висновку, що Тарифи з обслуговування кредитних карт «Універсальна», Умови та правила надання банківських послуг в АТ КБ Приватбанк, що містяться на сайті банку не можуть бути частиною кредитного договору, якщо вони не визнаються боржником та не містять його підпису.

 

Позиція Великої Палати:


  1. Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).
  2. Відповідно до частин першої, другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
  3. Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв`язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші.
  4. В разі укладення договору кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі).
  5. У заяві позичальника від 18 лютого 2011 року процентна ставка не зазначена. Крім того, у цій заяві, підписаній сторонами, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення зобов`язання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру.
  6. При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці Витяг з Тарифів та Витяг з Умов розуміла відповідачка та ознайомилася і погодилася з ними, підписуючи заяву-анкету про приєднання до умов та Правил надання банківських послуг ПриватБанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачкою кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів), та, зокрема саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви розмірах і порядках нарахування.
  7. Надані позивачем Правила надання банківських послуг ПриватБанку, з огляду на їх мінливий характер, не можна вважати складовою кредитного договору й щодо будь-яких інших встановлених ними нових умов та правил, чи можливості використання банком додаткових заходів, які збільшують вартість кредиту, чи щодо прямої вказівки про збільшення прав та обов`язків кожної із сторін, якщо вони не підписані та не визнаються позичальником, а також, якщо ці умови прямо не передбачені, як у даному випадку - в анкеті-заяві позичальника, яка безпосередньо підписана останньою і лише цей факт може свідчити про прийняття позичальником запропонованих йому умов та приєднання як другої сторони до запропонованого договору.
  8. З урахуванням основних засад цивільного законодавства та необхідності особливого захисту споживача у кредитних правовідносинах, Велика Палата Верховного Суду зауважує, що пересічний споживач банківських послуг з урахуванням звичайного рівня освіти та правової обізнаності, не може ефективно здійснити свої права бути проінформованим про умови кредитування за конкретним кредитним договором, який укладений у вигляді заяви про надання кредиту та Умов та правил надання банківських послуг, оскільки Умови та правила надання банківських послуг це значний за обсягом документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг та потребує як значного часу, так і відповідної фахової підготовки для розуміння цих правил тим більше співвідносно з конкретним видом кредитного договору.
  9. Тому відсутні підстави вважати, що при укладенні договору з ОСОБА_1 АТ КБ «ПриватБанк» дотримав вимог, передбачених частиною другою статті 11 Закону № 1023-XII про повідомлення споживача про умови кредитування та узгодження зі споживачем саме тих умов, про які вважав узгодженими банк.

 

Підняті у постанові Верховного Суду питання не раз були предметом розгляду в судах різних інстанцій, проте до цього часу більшість судових позицій були не на користь боржника. Але враховуючи актуальні висновки ВС – є надія на подальший справедливий судовий розгляд аналогічних справ.

 

Призначення перевірок на підставі ухвали слідчого судді: позиція Верховного Суду

Призначення перевірок на підставі ухвали слідчого судді: позиція Верховного Суду

Доволі часто на практиці господарюючі суб’єкти стикаються із ситуацією, коли перевірка призначається дещо не у класичний спосіб, а саме на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора. Такий спосіб має певні плюси для слідчих органів, а деякі «недобросовісні» працівники таких органів зловживають такими перевагами на свою користь.

Зокрема, основною перевагою такої перевірки – є формальна законодавчо встановлена неможливість оскарження ухвали слідчого судді про призначення перевірки, що викликана змістом статті  309 КПК України. За таких умов, оскарження такої ухвали здебільшого приводила до відмови у відкритті апеляційного провадження.

 

Що змінилось?

Треба відмітити, що питання законності таких дій у судах вищих інстанцій було м’яко кажучи не однозначним. В деяких випадках суди посилались на «букву закону», а в інших випадках розглядали це питання більш глибше, беручи до уваги положення Конституції України та європейську практику.

Маю надію, що постанова Великої Палати Верховного Суду  поставить крапку у цьому спірному питанні, адже нарешті маємо констатувати, що перевірка законності таких ухвал під час підготовчого провадження «не є ефективним засобом захисту від можливого порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) і статті 1 Першого протоколу до Конвенції, оскільки, по-перше, не в усіх випадках кримінальні справи, у яких було здійснено позапланові перевірки, будуть передані до суду з обвинувальним актом. По-друге, підготовче засідання в суді першої інстанції, навіть якщо обвинувальний акт передано до суду, може відбутися запізно для того, щоб бути здатним виправити порушення. По-третє, під час підготовчого судового засідання суддя не має повноважень вчиняти дії та приймати рішення, які можуть призвести до виправлення порушення Конвенції, спричиненого втручанням з боку держави».


Таке рішення стане дійсно корисним аргументом господарюючим суб’єктам у подібних ситуаціях під час оскарження таких ухвал.


Але, на мій особистий погляд, з точки зору обґрунтування судового рішення, його структурованості та мотивування, особливої уваги заслуговує не постанова Великої Палати, а ухвала суддів Першої судової палати ККС ВС під головуванням Бущенка А.П.

Саме в цій ухвалі ми може оцінити детальний огляд та аналіз кримінально-процесуального законодавства у розрізі повноважень слідчих та судових органів, щодо призначення перевірок.


Оце, я розумію законне та обґрунтоване рішення з європейським вектором.

Тож беремо на озброєння!